Att drömma

Under andra levnadshalvåret börjar barnet drömma mycket mer och annorlunda än tidigare. Kanske beror det på att hjärnan nu arbetar mera "moget" men barnet börjar ju nu också få mycket fler intryck att bearbeta. Det börjar krypa runt, dra sig upp och till och med gå, det ser, hör och upplever så mycket mer än tidigare. Drömmarna är ett sått att arbeta med alla intryck, sortera bort det oväsentliga och lägga det viktiga på rätt plats i minnesbanken. Men ibland är drömmarna intensiva och kanske skrämmande, och då är det lätt att vakna.